sobota, 3 września 2011

Litwo, Ojczyzno...


"Litwo Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił..." - pisał wieszcz Adam Mickiewicz. Ci, którzy nie interesują się historią, nigdy nie rozumieli, dlaczego nasz naczelny poeta, nie napisał: "Polsko Ojczyzno moja". Nie napisał tak, bo urodził się i wychował na ziemiach litewskich, które przez wieki należały do Królestwa Obojga Narodów, zjednoczonych pod berłem króla Polski. Litwa jest krajem skomplikowanym historycznie, a przez to również zróżnicowanym kulturowo. Te różnice wyznaczają podstawowe regiony, jakie wyróżnia się na obszarze kraju. Należą do nich: Auksztota, Żmudź, Dzukija (Dajnawa), Suwalszczyzna ( Sudowia) oraz Mała Litwa. Każdy z tych regionów stanowi odrębność kulturową i chociaż coraz bardziej zanikają różnice w sferze architektury czy stroju, to nadal można spotkać odmienne dialekty, mentalność ludzi czy obyczaje. Każdy region ma swój własny folklor, który towarzyszy wszelkim uroczystościom i świętom, a także często spotykany jest na co dzień. Każdy z regionów słynie tez z innego rodzaju specjalności rzemieślniczych.

Brak komentarzy: