środa, 20 lipca 2011

Hagia Sophia po raz kolejny


Hagia Sophia w Konstantynopolu (dzisiaj Istambul w Turcji) jest jedną z największych budowli w dziejach ludzkości. Przez tysiąc lat była Katedrą Patriarchy Konstantynopola. Zwana początkowo Wielkim Kościołem, gdyż w owym czasie była największym kościołem świata chrześcijańskiego, otrzymała później nazwę Hagia Sophia czyli Mądrości Bożej. Świątynia została wybudowana z fundacji cesarza Justyniana Wielkiego. Prace budowlane trwały 5 lat (532-537r.) i w grudniu 537r. została poświęcona przez Patriarchę Menesa. Była to już trzecia świątynia w tym miejscu.
Świątynia ma rozmiar 77x79m i imponującą ogromną kopułę wysoką na 62m o 33m średnicy, pierwszą w dziejach świata kopułę opartą na założeniu kwadratowym. Ogromna kopuła wsparta jest na czterech masywnych podporach (każda o przekroju 100m2 u podstawy), podtrzymują ją cztery krzyżujące się łuki. W głównej kopule znajduje się 40 łukowych okien. Promienie wpadające przez okna rozświetlają wnętrze, tworząc wrażenie nieskończonej przestrzeni. W centrum świątyni znajduje się tzw. fontanna oczyszczenia ze znanym napisem, który może być czytany zarówno z lewej strony do prawej jak i z prawej do lewej: "Oczyść nasze grzechy, nie tylko nasze twarze".
Rekordowo w Hagii Sophi posługę sprawowało 600 osób, w tym 80 kapłanów. Świątynia ucierpiała w czasie Krucjat Krzyżowych po 1204 roku. Katoliccy krzyżowcy ograbili ją ze złotych i srebrnych przedmiotów kultu. 29 maja 1453 roku sułtan Mehmet Zdobywca na czele Turków Osmańskich zdobył miasto. Zdumiony pięknem Hagii Sophi kazał przekształcić ją w imperialny meczet, którym świątynia jest do dziś.

Brak komentarzy: