niedziela, 6 marca 2011

Zamek w MirzeW Mirze, niewielkim miasteczku w rejonie korelickim, wznosi się jeden z największych i najlepiej zachowanych zamków na Białorusi. Został on zbudowany w latach 1506-1510 przez marszałka litewskiego Jerzego Illinicza. Od 1568 r. ogromne dobra mirskie należały do Radziwiłłów, a w 1589 r. zostały włączone do ordynacji nieświeskiej. Zamek był pierwotnie gotycki, posiadał pięć wież (cztery narożne i wjazdową wieżę‑bramę) i był otoczony fosą. W końcu XVI w. przebudowano go w stylu renesansu, dobudowując część pałacową przeznaczoną na rezydencję. Po zniszczeniach, jakich zamek doznał podczas szwedzkich oblężeń w 1655 i 1706 r., odbudowano go w 1 poł. XVIII w., przy czym usunięto część renesansowych detali.

Brak komentarzy: