czwartek, 30 września 2010

Kolejny Wiedeń


Usytuowany przy wiedeńskiej ulicy Ringstrasse, wybudowany w
XIX wieku gmach parlamentu, przez przeszło sto lat istnienia
stanowił siedzibę wielu instytucji parlamentarnych.
Wybudowany w latach 1874 -1884 według planów architekta
Theophila Hansena, początkowo był siedzibą Rady Państwa
(Reichsrat) – parlamentu austriackiej części monarchii austrowęgierskiej.
Styl, w którym wzniesiono budynek parlamentu – historyzm,
miał przywodzić na myśl starożytną Grecję, jako „kolebkę demokracji”.
Opisywana budowla mieści dwie duże sale posiedzeniowe,
połączone centralnym traktem z dominującą halą kolumnową.
Układ ten ma odzwierciedlać ustanowiony Patentem lutowym
z 1861 roku podział parlamentu na dwie izby – Izbę
Deputowanych (Abgeordnetenhaus) i Izbę Panów (Herrenhaus).
W roku 1918 budynek ten był świadkiem przemiany cesarstwa
austriackiego w Republikę. W latach 1919 -1920 Konstytucyjne
Zgromadzenie Narodowe opracowało Ustawę Zasadniczą, do
dziś tworzącą podstawę systemu konstytucyjnoprawnego
Republiki Austrii.
Od roku 1920, z wyłączeniem lat 1934 -1945, budynek parlamentu
jest siedzibą Rady Narodowej oraz Rady Związkowej, obu
organów austriackiej władzy ustawodawczej. Podczas II wojny
światowej budynek dotkliwie ucierpiał wskutek bombardowań,
niemal w połowie ulegając zniszczeniu. Odbudowa budynku
parlamentu trwała do roku 1956. Sali posiedzeń Rady
Narodowej nadano nowoczesny, funkcjonalny styl, natomiast
pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne oraz elewację
zewnętrzną odtworzono w przeważającej mierze zgodnie z
oryginałem. Tyle wiedzy... ostatnio u mnie wysyp kartek z Austrii, ale na szczęscie wszystkie trafione....

Brak komentarzy: