czwartek, 9 czerwca 2011

Szawle


Swoją nazywają mieszkańcy Szawli na Litwie Górę Krzyży, położoną trzynaście kilometrów od miasta.
Owiana wieloma legendami i wielokrotnie niszczona Góra Krzyży stała się symbolem niezłomności wiary i nadziei całego narodu. Tysiące większych i mniejszych krzyży, zniesione na górę z całego świata, przekształciły to miejsce sakralne w kościół pod otwartym niebem: miejscem rozmyślań i modlitw, spotkań i spełnienia. Nieprzypadkowo tradycyjne litewskie krzyże zasłużyły na tak wielkie uznanie - litewską tradycję wytwarzania krzyży i symbolikę krzyży wraz z osiemnastoma innymi arcydziełami dziedzictwa niematerialnego i ustnego ludzkości przyjęło pod swoje skrzydła UNESCO. Papież Jan Paweł II, który odwiedził Górę Krzyży, nakazał: „Tę Górę Krzyży powinniście pokazywać całej Europie, całemu światu". Tu wypełnia się to przykazanie - Góra Krzyży stała się najczęściej odwiedzanym przez gości miejscem.

Brak komentarzy: