sobota, 4 czerwca 2011

Estonia w pigułce


W pigułce bo zdjęcia na kartce pochodzą z 3 różnych miast Estonii.
A sama Estonia, najbardziej wysunięty na północ spośród krajów bałtyckich, odzyskała niepodległość w 1991 r. po rozpadzie ZSRR. Jest krajem nizinnym, rozciągającym się wzdłuż wschodniego wybrzeża Bałtyku, z dużą ilością jezior i wysp. Dużą część powierzchni kraju stanowią grunty zalesione lub orne.
Język estoński jest blisko spokrewniony z językiem fińskim i w niczym nie przypomina języków pozostałych republik bałtyckich, litewskiego i łotewskiego, ani języka rosyjskiego. Około jedna czwarta ludności Estonii to osoby pochodzenia rosyjskiego. Stolica Estonii, Tallin, jest jednym z najlepiej zachowanych miast średniowiecznych w Europie.

Brak komentarzy: