niedziela, 1 stycznia 2012

Matrimandir w Auroville


Koncepcje miasta idealnego, tworzone na przestrzeni wieków przez myślicieli, filozofów i architektów, zazwyczaj nie ograniczały się do wizji fizycznego kształtu struktury miejskiej, ale obejmowały społeczny projekt wspólnoty mieszkańców. Regularny symetryczny i doskonały w swojej geometrii plan miasta znajdował odzwierciedlenie w uporządkowanej i kontrolowanej strukturze społecznej. Powstała na początku lat ’60 XX wieku wizja Mirry Richard- duchowej matki ruchu mistycznego, zapoczątkowanego w południowych Indiach przez filozofa i mistrza jogi Sri Aurobindo, nie była tutaj wyjątkiem. Ukończony w latach 70’ centralny Matrimandir, na terenie przewidzianym dla 50 000 osób, otaczają rozrzucone luźno mieszkalne enklawy, pojedyncze domy oraz liczne budynki publiczne: pawilony wystawowe, szkoły, obiekty rady miasta i centrum informacji dla zwiedzających, których duża część została zlokalizowana spontanicznie wobec braku (do 2001r.) szczegółowego planu zagospodarowania. Poszczególne budynki i ich zespoły łączą polne drogi i ścieżki, przecinające pokrywający te tereny las. Ambitny projekt edukacyjny, przewidujący powstanie tutaj ośrodka akademickiego, jest stopniowo realizowany, a osada gości co roku dużą grupę ‘praktykantów’ i wolontariuszy z całego świata.

Brak komentarzy: