czwartek, 25 sierpnia 2011

Liwadia


LIWADIA słynie przede wszystkim z pałacu, w którym odbyła się Konferencja Jałtańska (od 4 do 11 lutego 1945) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): przywódcy ZSRR Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta.
Obecnie część pałacu poświęcono konferencji jałtańskiej (luty 1945 r.). W Białej Komnacie znajduje się okrągły stół, przy którym odbywały się ważne dyskusje polityczne i gdzie przechowuje się dokumenty. Pałac służy też jako galeria. Są tam obrazy i grafiki rosyjskich artystów. Od pałacu do brzegu morza rozciąga się park, jeden z najstarszych na Południowym Wybrzeżu Krymu

Brak komentarzy: